ontous.info แจกฟรี ไฟล์แบบฝึกหัดรูปแบบ pdf ดาวน์โหลดง่าย ๆ กับแบบฝึกหัดการสลับที่ของการบวก เลขหลักหน่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เลขหลักหน่วย เน้นความเข้าใจการคุณสมบัติการสลับที่ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก จำนวนกว่า 150 ข้อ แยกเป็น 3 ชุด ชุดละ 50 ข้อ [pdf] [download] [free] [key]

แบบฝึกชุดนี้เป็นการเน้นฝึกให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติการสลับที่การบวกของตัวเลข โดยตัวอย่างได้ใช้ตัวเลขหลักหน่วยเพื่อให้นักเรียนสามารถบวกได้ง่าย เน้นความเข้าใจในเรื่องของการสลับที่โดยตรง หากนักเรียน เข้าใจดีแล้วจะมีแบบฝึกชุดต่อไปที่เป็นชุดตัวเลขที่ยากขึ้น พร้อมกับการสลับคำตอบให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ในแบบฝึกประกอบไปด้วยจำนวนข้อแบบฝึก 50 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก เพื่อให้ง่ายต่อครูผู้สอนในการส่งแบบฝึกออนไลน์ หรือ นักเรียนเอาไว้ตรวจคำตอบ ต้องไม่แอบดูนะครับจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเอง เป็นไฟล์รูปแบบ pdf ดาวน์โหลดกันได้ฟรี ๆ ในการใช้งานได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดแบบฝึกการสลับที่การบวก ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดแบบฝึกการสลับที่การบวก ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดแบบฝึกการสลับที่การบวก ชุดที่ 3

Total Page Visits: 2362 - Today Page Visits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *