Category: เกม-แบบฝึกเล่นสนุกออนไลน์

ส่วนนี้จะเป็นบริการเกมการศึกษาออนไลน์สำหรับ การทบทวนแบบง่าย ๆ ด้วยแบบฝึกที่มีหลากหลายรูปแบบ

เกม ทายตัวอักษรภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์

ข้อดีของการจดจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ การจดจำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราสามารถต่อยอด เพื่อเรียนคำศัพท์ และการสนทนาเป็นประโยค ในการเขียนต่อไปได้ เกมนี้เล่นอย่างไร เกมทายตัวอักษรภาษาอังกฤษนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการทายตัวอักษระภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ตัวอักษรตัวเลข และ ตัวอักษรตัวใหญ่ วิธีการเล่นต้องเล่นกับผู้ปกครอง คุณครูหรือคนที่สามารถจะบอกคำตอบได้ว่าถูกหรือผิด เพื่อคนที่ทายนั้นจะเป็นกดให้คะแนน จากการตอบถูกหรือการตอบผิด นั่นเอง เมื่อคนถูกทายตอบถูก ผู้ทายก็กดปุ่มถูก เพื่อจะได้รวมคะแนนฝั่งด้านถูก หากคนถูกทายตอบผิด ผู้ทายก็ต้องกดปุ่มผิด เพื่อจะได้รวมคะแนนฝั่งด้านผิด ฝั่งถูกและฝั่งผิดเป็นเพียงการนับจำนวนเพื่อเปรียบเทียบสถิติ ในการปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในการฝึกครั้งต่อ ๆ ไป ถ้าพร้อมแล้วมาเล่านเกมทายตัวอักษรกันเลย

เกม การทายตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทย สำหรับน้อง ๆ อนุบาล และผู้เริ่มต้นเรียนตัวอักษรภาษไทย

ความจำเป็นของการจำตัวอักษรได้ การจดจำตัวอักษรได้นั้นเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทย เพราะสามารถต่อยอดไปถึงเรื่องการสะกดคำ การแต่งประโยค การใช้ประโยคได้อย่างถูกต้อง การฝึกจำได้อย่างแม่นยำ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก การเล่นเกมทายตัวอักษรภาษาไทย การเล่นเกมนี้จำเป็นต้องเล่นกับผู้ที่รู้คำเฉลยว่าตัวอักษรนี้คือตัวอะไร เพื่อจะได้เป็นคนทายและกดคำตอบให้ว่าถูกหรือผิด เป็นการเก็บสถิติเพื่อให้รู้ว่าตอบผิด ตอบถูกมากน้อยเพียงใด พร้อมแล้วเริ่มกันเลย

เกม ทายตัวเลขหักเดียว เลขอารบิก และ เลขไทย น้อง ๆ ที่ฝึกจำตัวเลขเข้ามาเล่นเกมได้เลย

การนับเลขและบอกจำนวน การนับและการบอกจำนวน การจดจำตัวเลขเป็นพื้นฐานการนับเลข เพื่อที่จะสามารถบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบตัวเลข ในขั้นตอนต่อไปของการเรียนได้ ดังนั้นการฝึกจำตัวเลขได้แม่น ๆ ก็จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น วิธีการเล่น เกมนี้จะสุ่มตัวเลขอารบิก เลขไทย แล้วให้ทาย เหมาะกับการเล่นระหว่างผู้ปกครองและลูก หรือ คนสอนกับคนเรียน เนื่องจากจะเปิดจอแล้วให้เด็กตอบ แล้วคนที่ฝึกก็กดปุ่ม ถูก เมื่อตอบถูก หรือ ผิด เมื่อตอบผิด เพื่อเก็บสถิติการฝึกว่าจดจำรูปลักษณ์ตัวเลขได้มากน้อยเพียงใด เชื่อว่าการฝึกซ้ำ ๆ จะช่วยให้จดจำตัวเลขได้แน่นอน พร้อมแล้วก็ไปฝึกกันเลย

เกม ลบเลข เวอร์ชั่นง่าย และ ยาก แบบออนไลน์

การลบ (Subtraction) การลบเป็นการลดจำนวน ทำให้มีค่าน้อยลง มีประโยชน์กับตัวเลขในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย การทอนเงิน การจ่ายเงิน ซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และฝึกการลบให้คล่อง เกมการลบ (Game of Subtraction) เกมการลบออนไลน์นี้ เป็นการฝึกการลบ โดยแบ่งออกเป็น 2 เกมที่มีความยากต่างกัน การเล่นเกมจะไม่จับเวลาเพื่อให้ผู้เล่นได้มีเวลาคิด และไม่จำกัดจำนวนข้อเพื่อให้สามารถฝึกการคิดได้ไปเรื่อย ๆ แต่ผู้เล่นสามารถที่จะจำกัดจำนวนข้อในการเล่นเองได้ เกมที่ 1 จะเป็นการลบแบบง่าย โดยมีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และ จำนวนที่มาลบเป็นเลขหลักหน่วย เกมที่ 2 จะเป็นการลบแบบยาก โดยจะมีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และ จำนวนลบเป็นเลขจำนวนที่เป็นเลขหลักหน่วยถึงสิบ

เกม การบวกเลข ออนไลน์ เวอร์ชั่นง่าย ไม่จับเวลา

การบวกจำนวนคืออะไร? การบวกเป็นวิธีการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการรวมจำนวนเข้าด้วยกัน เป็นการนับต่อกัน ผลลัพธ์เป็นยอดรวมของตัวเลข เกมในแบบฝึกนี้เป็นแบบใด เกมในแบบฝึกนี้เป็นการฝึกการบวกเลข 2 จำนวน ประกอบด้วย เลขหลักหน่วย และเลขหลักสิบ ที่เป็นจำนวนไม่มากเกินไป เหมาะกับผู้เริ่มต้นการฝึก เพราะในเกมนี้ไม่จับเวลาในการคิด สามารถคิดได้นาน ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากฝึกการบวกพร้อมมีคนเฉลยให้ว่าถูกต้องหรือผิด ด้วยการสรุปผลยอดรวมการถูกผิด ทันทีที่ตอบ คำถามจะมีตัวเลือกตอบให้ เป็น 3 ตัวเลือก แต่ละปุ่มมีสีแยกจัดเจน ทำให้มองได้ชัดเจนได้มากขึ้น ตอบเสร็จก็จะเปลี่ยนข้อใหม่ทันที

เกมแบบฝึกสูตรคูณออนไลน์ เวอร์ชันง่าย ไม่จับเวลาในการเล่น

ข้อดีของการท่องสูตรคูณ ข้อดีของการท่องสูตรคูณนั้น ทำให้เราสามารถรวมจำนวนที่มีการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่า ๆ กัน ได้อย่างรวดเร็ว การฝึกจนชำนาญก็จะช่วยให้สามารถคิดคำนวณหาคำตอบของโจทย์ที่ต้องการคำตอบของการบวกจำนวนเท่า ๆ เพิ่มแบบทวีคูณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทำความรู็จักกับแบบฝึกสูตรคูณออนไลน์ โปรแกรมแบบฝึกสู๖รคูณออนไลน์เป็นโปรแกรมฝึกทักษะการท่องสูตรคูณที่เพลิดเพลิน ผ่านการตั้งโจทย์อัตโนมัติด้วยโปรแกรม สูตรคูณออนไลน์ทำงานแบบไหน การใช้งานจะเหมือนเป็นเกมทายปัญหาไม่มีสิ้นสุด จนกว่าผู้เล่นจะพอใจ อาจจะตั้งไว้เล่น 20 ข้อ หรือ 100 ข้อ ก็แล้วแต่ความต้องการ ไม่มีการจับเวลา ให้เวลาคิด เนื่องจากตัวโปรแกรมจะเป็นการสร้างทักษะเกี่ยวกับสูตรคูณให้เกิดความชำนาญ ขอบเขตของโจทย์ โปรแกรมจะตั้งโจทย์ การคูณด้วย 0 และการใช้สูตรคูณไม่เกินแม่ 12 เพราะเป็นแม่สูตรคูณพื้นฐานที่ควรจะท่องจำให้ขึ้นใจ การใช้งานในระดับสูงขึ้นก็มักจะใช้พื้นฐานการจำสูตรคูณไม่เกินแม่ 12...