ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา การบอกเวลาช่วง 5 นาที รูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง ช่วงกลางคืน ให้บวกเวลาเพิ่มจากเวลาที่นาฬิกากำหนดให้ จำนวนกว่า 90 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก ฟรี ดาวน์โหลด PDF

แบบฝึกหัดชุดนี้ใช้ภาพนาฬิกาขนาดใหญ่เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกมองภาพที่ชัดเจนในการพิจารณาเข็มนาฬิกาได้อย่างแม่นยำ โดยแบบฝึกเป็นนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

ให้นักเรียนฝึกการบวกเวลาให้ถูกต้อง เป็นนาฬิกาช่วงกลางคืน

จำนวนแบบฝึกหัดกว่า 90 ข้อ รวมทั้งมีเฉลยท้ายแบบฝึกหัด ช่วยให้ตรวจคำตอบได้หลังจากทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

Total Page Visits: 3119 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *