ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา การวาดเข็มนาฬิกา ช่วงเวลา 1 นาที รูปแบบเวลา 24 ชั่วโมง ภาพนาฬิกาใหญ่ชัดเจน จำนวนแบบฝึกกว่า 90 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

You may also like...