ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 และมีการหารไม่มีเศษ หรือ มีเศษเป็น 0 (ศูนย์) จำนวนกว่า 500 ข้อ เป็นรูปแบบฝึกหัดที่ซ้ำข้อเหมาะกับการฝึกทำบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ มีทั้งรูปแบบเติมคำตอบและแบบแสดงวิธีการทำ มีเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF, free, download

You may also like...