ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา รูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 90 ข้อ มีเฉลยท้ายแบบฝึก [pdf][free][download][ฟรี][ดาวน์โหลด][เฉลย] เป็นแบบฝึกหัดการบอกเวลา เป็นแบบฝึกสุ่มรวม ช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน มีนาทีลงท้ายด้วย 0 และ 5 หรือช่วง 5 นาที รูปแบบนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ด้วยการดูนาฬิกาแล้ววาดเข็มนาฬิกาให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

You may also like...