ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดการเปรียบเทียบจำนวน เพื่อหาจำนวนที่มากที่สุด ในรูปแบบ PDF จำนวนข้อในแบบฝึกหัดกว่า 1000 ข้อ ดาวน์โหลดได้ฟรีเอาไปฝึกซ้อมได้เลย พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบหลังจากตอบคำถาม

You may also like...