แจกฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร รูปแบบไฟล์ PDF มีเฉลยท้ายแบบฝึก [pdf][free][download][ฟรี][ดาวน์โหลด][เฉลย] เป็นการแปลงหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตร และการแปลงกลับหน่วยเซนติเมตรเป็นหน่วยเมต เป็นเลขลงตัวไม่มีเศษที่เป็นเซนติเมตร

You may also like...