ตัวอย่างโค้ดคำสั่ง PHP สำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือ นามสกุลไฟล์ กับจำนวนไฟล์จำนวนมาก ๆ แบบทำเองง่ายๆ