คณิตศาสตร์ การบวก การลบ เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20

แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการฝึกการบวก การลบ เลขที่มีเกิดจากตัวตั้ง และตัวบวก แล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เกิน 40 เป็นแบบฝึกของผู้ที่เริ่มบวก และลบเลข ด้วยเลขหลักหน่วยได้คล่องแล้ว ลองมาบวกเลขสองหลักที่ได้ผลลัพธ์ยังไม่สูงมาก

การบวกอาจจะเกิดตัวทดในบางข้อ ขอให้ตั้งใจทำบ่อย ๆ แล้วจะช่วยให้เข้าใจมากยิ่ง

ในแบบฝึกนี้มีจำนวน 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ ซึ่งมากพอที่จะให้ผู้เรียนเลือกไปฝึกตัวเองเพื่อการทำซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดความแม่นในการเรียน

ชุดที่ 1-10 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

ชุดที่ 11-20 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

ผ่านมา 20 ชุด นับว่าเก่งมาก

ชุดที่ 21-30 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

ชุดที่ 31-40 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

ชุดที่ 41-50 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

พยายามสู่ความสำเร็จ

ชุดที่ 51-60 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

ชุดที่ 61-70 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

ชุดที่ 71-80 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

พยายามต่อไป

ชุดที่ 81-90 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

ชุดที่ 91-100 การบวก การลบ เลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 40

ขอบคุณที่ตั้งใจฝึกถึงแบบฝึกที่ 100

Total Page Visits: 3294 - Today Page Visits: 2