การใช้ปุ่มลัด Shift + H ในโปรแกรม illustrator เพื่อปรับมุมมองการหมุนของ Artboard