Tag Archives: rotate view tool

การใช้ปุ่มลัด Shift + H ในโปรแกรม illustrator เพื่อปรับมุมมองการหมุนของ Artboard

ถ้าอยากหมุนหน้าจอออกแบบ Artboard เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน สามารถกดปุ่ม Shift + H หรือ เครื่องมือ Rotate view tool (Shift + H)

ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนจากลูกศรตามไอคอนเครื่องเมือ และจะสามารถหมุน Artboard ได้ ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง