Tag Archives: drawing dot line

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกการลากเส้นตามเส้นประเป็นรูปร่างวงกลม สี่เหลี่ยม และรูปพื้นฐาน ฝึกพัฒนาการควบคุมการขีดเขียน พัฒนากล้ามเนื้อมือ

วันนี้ ontous.info มาแจก แบบฝึการลากเส้นวาดตามเส้นประ เป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่นรูปเหลี่ยม รูปกลม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือน้อง ๆ อนุบาล หรือน้อง ๆ ที่กำลังจะหัดขีดเขียนให้กล้ามเนื้อมือมีความแข็งแรง ส่งผลให้การควบคุมการเขียนตัวอักษรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเขียนตัวอักษรได้คล่องมากขึ้น

ในชุดแบบฝึกประกอบด้วย การฝึกวาดเส้น เพื่อพัฒนาการควบคุมการขีดเขียนจำนวน 8 แบบ มีรูปสี่เลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม และรูปเหลี่ยมอื่น ๆ ลองโหลดไปฝึกได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลด PDF ได้ที่ด้านล่างนี่เลย