แก้ปัญหา XAMPP สตาร์ท MySQL ไม่ได้ Error. MySQL shutdown unexpectedly

จากภาพด้านล้างปัญหาที่ MySQL แสดงปัญหาด้นล่าง Erro. MySQL shutdown unexpectedly 1.เข้าไปที่ Folder xampp 2.มองหา Folder mysql 3.ทำการเปลี่ยนชื่อ mysql/data เป็น mysql/data_old 4.ทำการคัดลอก Folder mysql/backup แล้ววาง แล้วเปลียนชื่อเป็น mysql/data 5.เอาข้อมูล database จาก mysql/data_old มาไว้ใน mysql/data (ยกเว้น mysql, performance_schema และ phpMyAdmin)...