Tag Archives: abc

ฟรีแบบฝึกภาษาอังกฤษ คำศัพท์หมวดสัตว์ จับคู่กับศัพท์กับภาพความหมาย คำถามแบบ 2 ตัวเลือก

ชุดแบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ เป็นคำถามที่มี 2 ตัวเลือก จำนวน 3 ไฟล์ แต่ละไฟล์มี 100 หน้า รวมทั้งสิ้น 1500 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลด

ขยันฝึกฝน

แจกฟรีแบบฝึกหัด ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษ จับคู่ภาพกับคำศัพท์ 2 ตัวเลือก หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ดาวน์โหลดได้แล้ว ทบทวนคำศัพท์ได้ฟรี เป็นใบงานแจกเด็กก็สนุก

ดาวน์โหลดฟรีแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเก่ง และจำคำศัพท์ได้ เป็นชุดคำศัพท์เหมาะกับเด็กที่ ต้องการทบทวนแบบเรียน มีคำศัพท์เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์หลากหลาย เหมาะกับดาวน์โหลดไปฝึก หรือ คุณครูนำไปเป็นแบบฝึกให้นักเรียนได้

แบบฝึกสร้างจากโปรแกรมอัตโนมัติ ในหนึ่งหน้าโปรแกรมอาจจุสุ่มศัพท์ซ้ำได้ เนื่องจากเป็นการสุ่มอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ แต่และแบบฝึก็มีหลายหน้า ได้เลือกฝึกซ้ำ ๆ และทบทวน รับรองสนุกแน่นอน

แบบฝึกหัดชุดนี้มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก เหมาะกับผู้เริ่มฝึก เนื่องจากคำตอบที่เลือกจะไม่มากเกินไป เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเร่ิมต้นฝึกให้เด็ก ๆ ได้

ชุดแบบฝึกนี้มี 3 ไฟล์ แต่ละไฟล์มี 100 หน้า รวมทั้งหมด 1500 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดฟรี

สามชุด รวมกว่า 1,500 ข้อฝึก เยอะ ๆ เพื่อความแม่นยำ