Tag Archives: 10-99

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ตัวเลขสองจำนวน มีค่าอยู่ในหลักสิบ รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดง่าย ๆ จำนวน 3 ชุด จำนวนกว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [pdf][free][download][ฟรี][ดาวน์โหลด]

แจกฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ตัวเลขสองจำนวน มีค่าอยู่ในหลักสิบ รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดง่าย ๆ จำนวน 3 ชุด จำนวนกว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

แบบฝึกหัดอย่างง่ายเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ตัวเลข สองจำนวน และเป็นตัวเลขอยู่ในหลักสิบ เหมาะอย่างมากกับการฝึกแก้โจทย์ปัญหาการบวกของผู้เริ่มต้น เช่น อนุบาลสอบขึ้น ป.1 หรือ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 และระดับอื่น ๆ ที่ต้องการโจทย์แนวนี้ไปฝึกลองคิดเล่นเพลิน ๆ

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี่

แบบฝึกหัดกดารแก้โจทย์ปัญหาการบวก จำนวนสองจำนวน ตัวเลขมีค่าในหลักสิบ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดกดารแก้โจทย์ปัญหาการบวก จำนวนสองจำนวน ตัวเลขมีค่าในหลักสิบ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดกดารแก้โจทย์ปัญหาการบวก จำนวนสองจำนวน ตัวเลขมีค่าในหลักสิบ ชุดที่ 3

แจกฟรี เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการลบ ชุดตัวเลขหลักสิบ เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [pdf] [free] [download][ฟรี][ดาวน์โหลด]

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การหาตัวเลขที่หายไปของการลบ เป็นไฟล์ PDF มีแบบฝึกจำนวน 80 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ ให้นักเรียนฝึกการหาจำนวนที่หายไป เหมือนการแก้สมการเบื้องต้น

เป็นแบบฝึก pdf จำนวน 80 ข้อ มีจำนวน 3 ชุด เป็นชุดตัวเลขหลักสิบ เหมาะกับการเริ่มต้นฝึกการแก้สมการเพื่อหาค่าที่หายไป เรื่องการลบ ดูตัวอย่างแบบฝึกด้านล่างได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฝึกได้ที่นี่

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการลบ เลขหลักสิบ ชุดที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการลบ เลขหลักสิบ ชุดที่ 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การหาค่าที่หายไปของการลบ เลขหลักสิบ ชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด การนับจำนวนที่อยู่ระหว่าง 10-99 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สามารถฝึกได้ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [download] [free] [pdf] จำนวน 500 ข้อ ฝึกให้สนุกไปเลย

แบบฝึกการนับจำนวนที่ไม่เกิน 100 ช่วงจำนวนอยู่ระหว่าง 10-99 เราได้จัดเตรียมแบบฝึกจำนวนมากกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจเช็คตำตอบด้วยตัวเองได้ หรือ ครูสามารถเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

แบบฝึกเป็นภาพแสดงจำนวน ภาพที่เป็นช่องสี่เหลี่ยม เพื่อให้นักเรียนได้นับจำนวนแล้วตอบคำถาม แยกเป็นตัวเลขหลักสิบ และตัวเลขหลักหน่วย หลังจากนั้นนำมารวมกัน เป็นตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนของจำนวนสี่เหลี่ยมในภาพนั้น ให้ถูกต้อง

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด