แจกฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร รูปแบบไฟล์ PDF มีเฉลยท้ายแบบฝึก [pdf][free][download][ฟรี][ดาวน์โหลด][เฉลย] เป็นการแปลงหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตร เลขลงตัวไม่มีเศษที่เป็นเซนติเมตร

แบบฝึกหัดการเปลี่ยนหน่วยระหว่างเมตร ให้เป็นเซนติเมตร ในแบบฝึกนี้จะเน้นไปที่ตัวเลขที่ลงตัวไม่มีเศษของเซนติเมตร เหมาะสำหรับการฝึกเริ่มการแปลงหน่วยจากเซนติเมตรเป็นเมตร และ เมตรเป็นเซนติเมตร แบบเข้าใจง่าย ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดแบบฝึก