Tag Archives: แม่ 0-25

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ฝึกทบทวนแม่สูตรคูณ แม่ 0 – แม่ 25 [ดาวน์โหลดฟรี][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การฝึกจำแม่สูตรคูณ ถ้าเราสามารถท่องแม่สูตรคูณได้ จะช่วยให้เราเรียนเรื่องการคูณได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นการปูพื้นฐานการคูณที่จะช่วยให้เรารู้เรื่องการบวกเป็นจำนวนหลาย ๆ เท่าตัวได้

ในแบบฝึกหัดนี้ได้รวบรวมการฝึกแม่สูตรคูณแม่ 0-25 ถึงแม้บางแม่สูตรคูณไม่ค่อยได้ใช้งาน เนื่องจากไม่ค่อยนิยมท่องแม่สูตรคูณมากกว่าแม่ 12 แต่ถ้าเราเอาไว้ฝึกฝน และถ้าสามารถจดจำได้ก็จะทำให้เราสามารถคิดเลขได้เร็วมากยิ่งขึ้น และแต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึกด้วยเอาไว้ตรวจคำตอบได้เอง หรือผู้สอนสามารถเก็บเข้าแฟ้มจะได้มีความสมบูรณ์ในเอกสารใบงานได้

ในแบบฝึกหัดที่ดาวน์โหลดเป็นแบบฝึกสูตรคูณ แม่ 0-25 จำนวน 5 ชุด แต่ละชุดเป็นลักษณะเดียวกัน แตกต่างกันที่พื้นหลังของแบบฝึก มีให้เลือก 5 แบบตามความชอบของผู้ฝึก

ดาวน์โหลด (Download) แบบ ที่ 1

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบที่ 1

ดาวน์โหลด (Download) แบบ ที่ 2

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบที่ 2

ดาวน์โหลด (Download) แบบ ที่ 3

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบที่ 3

ดาวน์โหลด (Download) แบบ ที่ 4

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบที่ 4

ดาวน์โหลด (Download) แบบ ที่ 5

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบที่ 5