Tag Archives: แบบฝึกเล่นสนุก

เกม ลบเลข เวอร์ชั่นง่าย และ ยาก แบบออนไลน์

การลบ (Subtraction)

การลบเป็นการลดจำนวน ทำให้มีค่าน้อยลง มีประโยชน์กับตัวเลขในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย การทอนเงิน การจ่ายเงิน ซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และฝึกการลบให้คล่อง

เกมการลบ (Game of Subtraction)

เกมการลบออนไลน์นี้ เป็นการฝึกการลบ โดยแบ่งออกเป็น 2 เกมที่มีความยากต่างกัน

การเล่นเกมจะไม่จับเวลาเพื่อให้ผู้เล่นได้มีเวลาคิด และไม่จำกัดจำนวนข้อเพื่อให้สามารถฝึกการคิดได้ไปเรื่อย ๆ แต่ผู้เล่นสามารถที่จะจำกัดจำนวนข้อในการเล่นเองได้

เกมที่ 1 จะเป็นการลบแบบง่าย โดยมีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และ จำนวนที่มาลบเป็นเลขหลักหน่วย

เกมที่ 2 จะเป็นการลบแบบยาก โดยจะมีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และ จำนวนลบเป็นเลขจำนวนที่เป็นเลขหลักหน่วยถึงสิบ

เกม การบวกเลข ออนไลน์ เวอร์ชั่นง่าย ไม่จับเวลา

การบวกจำนวนคืออะไร?

การบวกเป็นวิธีการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการรวมจำนวนเข้าด้วยกัน เป็นการนับต่อกัน ผลลัพธ์เป็นยอดรวมของตัวเลข

เกมในแบบฝึกนี้เป็นแบบใด

เกมในแบบฝึกนี้เป็นการฝึกการบวกเลข 2 จำนวน ประกอบด้วย เลขหลักหน่วย และเลขหลักสิบ ที่เป็นจำนวนไม่มากเกินไป เหมาะกับผู้เริ่มต้นการฝึก เพราะในเกมนี้ไม่จับเวลาในการคิด สามารถคิดได้นาน ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากฝึกการบวกพร้อมมีคนเฉลยให้ว่าถูกต้องหรือผิด ด้วยการสรุปผลยอดรวมการถูกผิด ทันทีที่ตอบ

คำถามจะมีตัวเลือกตอบให้ เป็น 3 ตัวเลือก แต่ละปุ่มมีสีแยกจัดเจน ทำให้มองได้ชัดเจนได้มากขึ้น ตอบเสร็จก็จะเปลี่ยนข้อใหม่ทันที