Tag Archives: เหมาะกับอนุบาล

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดการลากเส้นตามรอยเส้นประ ฝึกการใช้มือลากเส้นให้แม่นของน้อง ๆ วัยเริ่มขีดเขียน ไฟล์ pdf

แจกแบบฝึกสำหรับน้อง ๆ ตัวเล็กวัยหัดขีดเขียน หัดใช้กล้ามเนื้อในการจับดินจอ หนึ่งในการฝึกหัดคือการลากเส้นตามเส้นประ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกควบคุมปลายดินสอให้ลากไปตามเส้นให้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมดินสอในการเขียนตัวอักษรได้ในต่อไป

ตัวอย่างแบบฝึก 8 แบบ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างนี้