ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดการเปรียบเทียบจำนวน เพื่อหาจำนวนที่มีค่าเป็นเลขคู่ ในรูปแบบ PDF จำนวนข้อในแบบฝึกหัดกว่า 1000 ข้อ ดาวน์โหลดได้ฟรีเอาไปฝึกซ้อมได้เลย พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบหลังจากตอบคำถาม

ในแบบฝึกนี้เป็นแบบฝึกการเปรียบเทียบหาจำนวนที่มีเลขเป็นจำนวนคู่จากการเปรียบเทียบจำนวน 5 จำนวนเพื่อฝึกฝนความเข้าใจในการเปรียบเทียบจำนวนให้ผู้เรียนมีควมเข้าใจ ฝึกซ้ำ ๆ ในแบบฝึกจะได้มั่นใจในการหาคำตอบในเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป