Tag Archives: เติมเลขที่หายไป

แบบฝึกหัดสูตรคูณคณิตศาสตร์ เติมผลลัพธ์ของสูตรคูณที่หายไป ให้สมบูรณ์ [ฟรีดาวน์โหลด][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

การฝึกสูตรคูณด้วยวิธีการเขียนเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยให้สามารถจดจำได้แม่นยิ่งขึ้น แบบฝึกหัดนี้จะออกแบบมาเพื่อให้ผู้ฝึกได้หัดเติมค่าที่หายไปของสูตรคูณเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจของผู้เรียนด้วย เพราะถ้าหากลำดับของสูตรคูณที่ไม่ได้เริ่มเรียงลำดับตั้งแต่ลำดับแรก แต่เป็นการเติมลงไประหว่างกลางสูตรคูณผู้ฝึกจะเริ่มท่องใหม่เสมอ หรือเมื่อเจอโจทย์แล้วสามารถเขียนผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบลงไปได้โดยทันหรือไม่

ในแบบฝึกนี้ได้เสนอแบบฝึกที่แตกต่างกันในตำแหน่งของการเติมที่แตกต่างกันจำนวน 5 ชุดแบบฝึก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อนำไปฝึกได้ทันที

ตัวอย่างแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี้