Tagged: เฉลย

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การคูณเลขตามแม่สูตรคูณแม่ 0-9 หาตัวเลข 2 ตัว ที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์กำหนด [ดาวน์โหลดฟรี][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นแบบฝึกหัดที่เร่ิ่มมีความยากขึ้นมาอีก เนื่องจากโจทย์จะกำหนดผลลัพธ์ให้ แล้วให้นักเรียนหาตัวเลข สองตัวที่นำมาคูณกันแล้วให้มีผลลัพธ์ตามที่โจทย์กำหนด ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะมีความหลากหลาย ดังนั้นเฉลยท้ายแบบฝึกจะกำหนดเอาไว้เพียงแบบเดียว คุณครูผู้ตรวจต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจ ในชุดแบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวน 5 ไฟล์ ไฟล์ละ 100 ข้อ (แบบสุ่ม) ก็รวมมีชุดแบบฝึกประมาณ 500 ข้อ ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การจับคู่เลขให้มีผลลัพธ์การคูณตามที่โจทย์กำหนด สำหรับการคูณเลขโดด เลขหลักเดียว [ดาวน์โหลดฟรี][มีเฉลยท้ายแบบฝึกหัด]

แบบฝึกหัดนี้จะช่วยฝึกให้นักเรียนได้รู้จักค้นหา คู่เลขที่คูณกันแล้ว มีผลลัพธ์ตามที่โจทย์กำหนดได้ ลักษระของคำถามจะเว้นว่างตัวคูณเอาไว้ 1 ตัวเลข และแสดงผลลัพธ์ของคำตอบเอาไว้ ให้ถูกต้อง การจำสูตรคูณให้ได้ด้วยการท่องจึงนับว่ามีความสำคัญในการทำโจทย์ เพราะจะทำให้นักเรียนสามารถทำโจทย์ได้เร็วมายิ่งขึ้น และในกรณีของนักเรียนที่ฝึกท่องไม่แม่นการฝึกด้วยวิธีหนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสูตรคูณไปด้วย ในแบบฝึกชุดนี้ประกอบด้วยไฟล์ดาวน์โหลดจำนวน 5 ไฟล์ แต่ละไฟล์ปรกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ รวม ๆ แล้วก็มีโจทย์การฝึกที่หลากหลายรวมกันประมาณ 1,000 ข้อ เร่ิมฝึกกันได้แล้วครับ ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่าง

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การคูณเลขหนึ่งหลัก ตามแม่สูตรคูณแม่ 0-9 [ดาวน์โหลดฟรีไฟล์ pdf][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดการคูณตามแม่สูตรคูณแม่ 0-9 เป็นแม่สูตรคูณพื้นฐานที่จะช่วยให้เราสามารถคูณเลขหลายหักได้ดีขึ้น ดังนั้นการฝึกเลขหลักเดียวตามแม่สูตรคูณนี้ก็จะช่วยให้เราพัฒนาการคูณของตัวเองให้ดีขึ้นไปได้ การคูณในแบบฝึกหัดนี้ได้เตรียมไว้ให้กว่า 2000 ข้อ เพื่อให้ผู้ฝึกได้ฝึกอย่างหลากหลาย รวมอยู่ในไฟล์ 10 ไฟล์ แต่ละไฟล์ประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ และมีเฉลยท้ายไฟล์ การฝึกที่ดีต้องไม่ดูเฉลยก่อนนะครับ มีเฉลยเอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องหลักจากได้ลงมือทำแล้วจะดีที่สุด ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 1 ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 2 ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ด้านล่าง ขอให้มีความสุขกับการฝึกฝนการคูณนะครับ

แบบฝึกหัดสูตรคูณคณิตศาสตร์ เติมผลลัพธ์ของสูตรคูณที่หายไป ให้สมบูรณ์ [ฟรีดาวน์โหลด][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

การฝึกสูตรคูณด้วยวิธีการเขียนเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยให้สามารถจดจำได้แม่นยิ่งขึ้น แบบฝึกหัดนี้จะออกแบบมาเพื่อให้ผู้ฝึกได้หัดเติมค่าที่หายไปของสูตรคูณเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจของผู้เรียนด้วย เพราะถ้าหากลำดับของสูตรคูณที่ไม่ได้เริ่มเรียงลำดับตั้งแต่ลำดับแรก แต่เป็นการเติมลงไประหว่างกลางสูตรคูณผู้ฝึกจะเริ่มท่องใหม่เสมอ หรือเมื่อเจอโจทย์แล้วสามารถเขียนผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบลงไปได้โดยทันหรือไม่ ในแบบฝึกนี้ได้เสนอแบบฝึกที่แตกต่างกันในตำแหน่งของการเติมที่แตกต่างกันจำนวน 5 ชุดแบบฝึก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อนำไปฝึกได้ทันที ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี้

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ฝึกทบทวนแม่สูตรคูณ แม่ 0 – แม่ 25 [ดาวน์โหลดฟรี][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การฝึกจำแม่สูตรคูณ ถ้าเราสามารถท่องแม่สูตรคูณได้ จะช่วยให้เราเรียนเรื่องการคูณได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นการปูพื้นฐานการคูณที่จะช่วยให้เรารู้เรื่องการบวกเป็นจำนวนหลาย ๆ เท่าตัวได้ ในแบบฝึกหัดนี้ได้รวบรวมการฝึกแม่สูตรคูณแม่ 0-25 ถึงแม้บางแม่สูตรคูณไม่ค่อยได้ใช้งาน เนื่องจากไม่ค่อยนิยมท่องแม่สูตรคูณมากกว่าแม่ 12 แต่ถ้าเราเอาไว้ฝึกฝน และถ้าสามารถจดจำได้ก็จะทำให้เราสามารถคิดเลขได้เร็วมากยิ่งขึ้น และแต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึกด้วยเอาไว้ตรวจคำตอบได้เอง หรือผู้สอนสามารถเก็บเข้าแฟ้มจะได้มีความสมบูรณ์ในเอกสารใบงานได้ ในแบบฝึกหัดที่ดาวน์โหลดเป็นแบบฝึกสูตรคูณ แม่ 0-25 จำนวน 5 ชุด แต่ละชุดเป็นลักษณะเดียวกัน แตกต่างกันที่พื้นหลังของแบบฝึก มีให้เลือก 5 แบบตามความชอบของผู้ฝึก ดาวน์โหลด (Download) แบบ ที่ 1 ตัวอย่าง...