Tagged: เกมการเรียน

เกม การทายตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทย สำหรับน้อง ๆ อนุบาล และผู้เริ่มต้นเรียนตัวอักษรภาษไทย

ความจำเป็นของการจำตัวอักษรได้ การจดจำตัวอักษรได้นั้นเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทย เพราะสามารถต่อยอดไปถึงเรื่องการสะกดคำ การแต่งประโยค การใช้ประโยคได้อย่างถูกต้อง การฝึกจำได้อย่างแม่นยำ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก การเล่นเกมทายตัวอักษรภาษาไทย การเล่นเกมนี้จำเป็นต้องเล่นกับผู้ที่รู้คำเฉลยว่าตัวอักษรนี้คือตัวอะไร เพื่อจะได้เป็นคนทายและกดคำตอบให้ว่าถูกหรือผิด เป็นการเก็บสถิติเพื่อให้รู้ว่าตอบผิด ตอบถูกมากน้อยเพียงใด พร้อมแล้วเริ่มกันเลย

เกม ทายตัวเลขหักเดียว เลขอารบิก และ เลขไทย น้อง ๆ ที่ฝึกจำตัวเลขเข้ามาเล่นเกมได้เลย

การนับเลขและบอกจำนวน การนับและการบอกจำนวน การจดจำตัวเลขเป็นพื้นฐานการนับเลข เพื่อที่จะสามารถบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบตัวเลข ในขั้นตอนต่อไปของการเรียนได้ ดังนั้นการฝึกจำตัวเลขได้แม่น ๆ ก็จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น วิธีการเล่น เกมนี้จะสุ่มตัวเลขอารบิก เลขไทย แล้วให้ทาย เหมาะกับการเล่นระหว่างผู้ปกครองและลูก หรือ คนสอนกับคนเรียน เนื่องจากจะเปิดจอแล้วให้เด็กตอบ แล้วคนที่ฝึกก็กดปุ่ม ถูก เมื่อตอบถูก หรือ ผิด เมื่อตอบผิด เพื่อเก็บสถิติการฝึกว่าจดจำรูปลักษณ์ตัวเลขได้มากน้อยเพียงใด เชื่อว่าการฝึกซ้ำ ๆ จะช่วยให้จดจำตัวเลขได้แน่นอน พร้อมแล้วก็ไปฝึกกันเลย

เกม ลบเลข เวอร์ชั่นง่าย และ ยาก แบบออนไลน์

การลบ (Subtraction) การลบเป็นการลดจำนวน ทำให้มีค่าน้อยลง มีประโยชน์กับตัวเลขในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย การทอนเงิน การจ่ายเงิน ซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และฝึกการลบให้คล่อง เกมการลบ (Game of Subtraction) เกมการลบออนไลน์นี้ เป็นการฝึกการลบ โดยแบ่งออกเป็น 2 เกมที่มีความยากต่างกัน การเล่นเกมจะไม่จับเวลาเพื่อให้ผู้เล่นได้มีเวลาคิด และไม่จำกัดจำนวนข้อเพื่อให้สามารถฝึกการคิดได้ไปเรื่อย ๆ แต่ผู้เล่นสามารถที่จะจำกัดจำนวนข้อในการเล่นเองได้ เกมที่ 1 จะเป็นการลบแบบง่าย โดยมีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และ จำนวนที่มาลบเป็นเลขหลักหน่วย เกมที่ 2 จะเป็นการลบแบบยาก โดยจะมีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และ จำนวนลบเป็นเลขจำนวนที่เป็นเลขหลักหน่วยถึงสิบ

เกม การบวกเลข ออนไลน์ เวอร์ชั่นง่าย ไม่จับเวลา

การบวกจำนวนคืออะไร? การบวกเป็นวิธีการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการรวมจำนวนเข้าด้วยกัน เป็นการนับต่อกัน ผลลัพธ์เป็นยอดรวมของตัวเลข เกมในแบบฝึกนี้เป็นแบบใด เกมในแบบฝึกนี้เป็นการฝึกการบวกเลข 2 จำนวน ประกอบด้วย เลขหลักหน่วย และเลขหลักสิบ ที่เป็นจำนวนไม่มากเกินไป เหมาะกับผู้เริ่มต้นการฝึก เพราะในเกมนี้ไม่จับเวลาในการคิด สามารถคิดได้นาน ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากฝึกการบวกพร้อมมีคนเฉลยให้ว่าถูกต้องหรือผิด ด้วยการสรุปผลยอดรวมการถูกผิด ทันทีที่ตอบ คำถามจะมีตัวเลือกตอบให้ เป็น 3 ตัวเลือก แต่ละปุ่มมีสีแยกจัดเจน ทำให้มองได้ชัดเจนได้มากขึ้น ตอบเสร็จก็จะเปลี่ยนข้อใหม่ทันที