แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การจับคู่เลขให้มีผลลัพธ์การคูณตามที่โจทย์กำหนด สำหรับการคูณเลขโดด เลขหลักเดียว [ดาวน์โหลดฟรี][มีเฉลยท้ายแบบฝึกหัด]

แบบฝึกหัดนี้จะช่วยฝึกให้นักเรียนได้รู้จักค้นหา คู่เลขที่คูณกันแล้ว มีผลลัพธ์ตามที่โจทย์กำหนดได้ ลักษระของคำถามจะเว้นว่างตัวคูณเอาไว้ 1 ตัวเลข และแสดงผลลัพธ์ของคำตอบเอาไว้ ให้ถูกต้อง การจำสูตรคูณให้ได้ด้วยการท่องจึงนับว่ามีความสำคัญในการทำโจทย์ เพราะจะทำให้นักเรียนสามารถทำโจทย์ได้เร็วมายิ่งขึ้น และในกรณีของนักเรียนที่ฝึกท่องไม่แม่นการฝึกด้วยวิธีหนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสูตรคูณไปด้วย ในแบบฝึกชุดนี้ประกอบด้วยไฟล์ดาวน์โหลดจำนวน 5 ไฟล์ แต่ละไฟล์ปรกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ รวม ๆ แล้วก็มีโจทย์การฝึกที่หลากหลายรวมกันประมาณ 1,000 ข้อ เร่ิมฝึกกันได้แล้วครับ ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่าง