Tag Archives: สูตรคูณแม่ 1-12

เกมแบบฝึกสูตรคูณออนไลน์ เวอร์ชันง่าย ไม่จับเวลาในการเล่น

ข้อดีของการท่องสูตรคูณ

ข้อดีของการท่องสูตรคูณนั้น ทำให้เราสามารถรวมจำนวนที่มีการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่า ๆ กัน ได้อย่างรวดเร็ว การฝึกจนชำนาญก็จะช่วยให้สามารถคิดคำนวณหาคำตอบของโจทย์ที่ต้องการคำตอบของการบวกจำนวนเท่า ๆ เพิ่มแบบทวีคูณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ทำความรู็จักกับแบบฝึกสูตรคูณออนไลน์

โปรแกรมแบบฝึกสู๖รคูณออนไลน์เป็นโปรแกรมฝึกทักษะการท่องสูตรคูณที่เพลิดเพลิน ผ่านการตั้งโจทย์อัตโนมัติด้วยโปรแกรม

สูตรคูณออนไลน์ทำงานแบบไหน

การใช้งานจะเหมือนเป็นเกมทายปัญหาไม่มีสิ้นสุด จนกว่าผู้เล่นจะพอใจ อาจจะตั้งไว้เล่น 20 ข้อ หรือ 100 ข้อ ก็แล้วแต่ความต้องการ ไม่มีการจับเวลา ให้เวลาคิด เนื่องจากตัวโปรแกรมจะเป็นการสร้างทักษะเกี่ยวกับสูตรคูณให้เกิดความชำนาญ

ขอบเขตของโจทย์

โปรแกรมจะตั้งโจทย์ การคูณด้วย 0 และการใช้สูตรคูณไม่เกินแม่ 12 เพราะเป็นแม่สูตรคูณพื้นฐานที่ควรจะท่องจำให้ขึ้นใจ การใช้งานในระดับสูงขึ้นก็มักจะใช้พื้นฐานการจำสูตรคูณไม่เกินแม่ 12 และสามารถประยุกต์ในการคูณที่ซับซ้อนมากขึ้นไปได้ แต่ถ้าหากสามารถจดจำได้มากกว่าแม่ 12 ก็ยิ่งดีขึ้นไป

การใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม จะแสดงโจทย์ข้อแรก และมีตัวเลือกตอบอยู่ด้านล่าง เมื่อตอบด้วยการกดปุ่มเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมก็จะนับสะสมข้อที่ได้ทำเป็นจำนวนเพิ่มไปเรื่อย ๆ และแสดงจำนวนข้อที่ตอบถูก และข้อที่ตอบผิด เป็นสถิติให้ผู้เล่นได้ทราบสถานะของตัวเอง

โปรแกรมรองรับการำงานทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC และ Notebook ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมแบบ PC และ Notebook

และหน้าจอขนาดเล็กของโทรศัพท์ ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน

ตัวอย่างแบบฝึกในหน้าจอของโทรศัพท์

การเล่นไม่จำกัดเวลา สามารถเล่นเพลิน ๆ ได้เรื่อย ๆ หากต้องการ รีเซ็ตเกม เพื่อเริ่มใหม่ก็เพียงแค่กด รีเฟรช (Refresh) ที่บราวเซอร์ โปรแกรมก็จะเริ่มนับจำนวนข้อที่ 0 ซึ่งหมายถึงเริ่มเก็บสถิติใหม่