Tagged: สีเทา

แก้ปัญหาพิมพ์สมการคณิตศาสตร์จาก word ขึ้นสถานะ disable เป็นสีเทา ไม่สามารถใช้เมนูได้

ปัญหาการพิมพ์สมการคณิตศาตร์ไม่ได้ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ทั้งที่บางไฟล์ก็สามารถไขได้ แต่มีไฟล์งานเก่า ๆ บางไฟล์ไม่สามารถแก้ไขสมการคณิตศาสตร์ หรือ ไม่สามารถเพิ่มสมการใหม่ได้ เพราะเมนู Equation ไม่สามารถคลิกทำงานได้ สาเหตุที่เป็นไปได้ หากมีบางไฟล์ใช้งานได้ แต่บางไฟล์ใช้ไม่งานได้ อาจจะเกิดจากเวอร์ชันของโปรแกรม เนื่องจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดที่ต่ำกว่า version 2007 ลงไป ก็จะมีปัญหากับการพิมพ์สมการต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่ม แต่ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2007 ขึ้นมาจะมีตัวช่วยพิมพ์สมการมาพร้อมกับตัวโปรแกรม ปัญหาที่ว่านี้คือ ปัญหาการบันทึกเป็น .doc และ .docx เวลาบันทึกไฟล์ให้เลือกชนิดของไฟล์ให้ถูกต้อง เปรียบเทียบตัวอย่างตามนี้ ถ้าเป็นปัญหาตามนี้รับรองว่าสามารถใช้งานตัวพิมพ์สมการได้แน่นอน

การดาวน์โหลดไฟล์เสียงจาก facebook messenger

ปัญหาที่เจอคือดาวน์โหลดเสียงจาก Facebook messenger แล้วไม่มีปุ่มดาวน์โหลดมีแต่ปุ่ม เล่นเสียง (Play) มีแต่ปุ่ม Remove และ Forward ไม่ว่าจะดาวน์โหลดจาก คอมพิวเตอร์ (PC) หรือ โน้ตบุ๊ค (Notebook) และ แอปพลิเคชันบนมือถือ (ios, android) ก็ไม่มีปุ่มดาน์โหลด เราสามารถแก้ไขวิธีนี้ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใด ๆ มาดูวิธีกัน การแก้ไขเพื่อดาวน์โหลดเสียงจาก Facebook messenger เนื่องจากการใช้งานในโหมดปกติของ Facebook จะไม่มีปุ่มดาวน์โหลด แต่ Facebook ก็ยังมีส่วนให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง (Audio)...