Tag Archives: ฝึกเขียนเลขไทย

ontous.info ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดการแสดงจำนวนด้วยเลขไทย เลขอารบิก และตัวหนังสือ สำหรับเลขหลักไม่เกิน 1000 ในไฟล์ประกอบด้วยข้อสอบจำนวนกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยให้นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง โหลดไปฝึกนักเรียนได้ในรูปแบบไฟล์ PDF ฟรีแบบเยอะมาก

แบบฝึกนี้เป็นหนึ่งในแบฝึกให้นักเรียนสามารถแสดงตัวเลขออกมาในรูปแบบตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก และแบบตัวหนังสือ ซึ่งจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนจำนวนต่าง ๆ ที่จะสอดแทรกในการเรียนเนื้อหาในรายวิชาอื่น ๆ ได้

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึก


คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฝึก