วิธีแก้ไข การใช้งาน vuejs 2 import external js (assets/js/main.js) ปุ่มซ่อนแสดงเมนู toggle แบบ responsive ไม่ทำงาน

มือใหม่หัดใช้ vuejs 2 ในการพัฒนาเว็บ แล้วมีการใช้งาน css theme เพื่อความสะดวกลดเวลาในการสร้างเอง ก็จะเจอปัญหา การ import external js (assets/js/main.js) เข้ามาใช้งานโดยตรง ผ่านไฟล์ index.html (กรณีไม่ได้ติดตั้งเข้าใน package.json) การใช้งานแบบนี้ก็จำเป็นต้องเอาไฟล์ที่จะใช้งานไป import ที่ไฟล์ public/index.html ปัญหาที่เกิดตามมา คือ เวลา build project เพื่อเอาไปใช้งานนั้น ลำดับการโหลด external js ก็ไม่เป็นไปตามลำดับที่เราต้องการ เนื่องจากก็จะมี...