เกม ทายตัวเลขหักเดียว เลขอารบิก และ เลขไทย น้อง ๆ ที่ฝึกจำตัวเลขเข้ามาเล่นเกมได้เลย

การนับเลขและบอกจำนวน การนับและการบอกจำนวน การจดจำตัวเลขเป็นพื้นฐานการนับเลข เพื่อที่จะสามารถบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบตัวเลข ในขั้นตอนต่อไปของการเรียนได้ ดังนั้นการฝึกจำตัวเลขได้แม่น ๆ ก็จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น วิธีการเล่น เกมนี้จะสุ่มตัวเลขอารบิก เลขไทย แล้วให้ทาย เหมาะกับการเล่นระหว่างผู้ปกครองและลูก หรือ คนสอนกับคนเรียน เนื่องจากจะเปิดจอแล้วให้เด็กตอบ แล้วคนที่ฝึกก็กดปุ่ม ถูก เมื่อตอบถูก หรือ ผิด เมื่อตอบผิด เพื่อเก็บสถิติการฝึกว่าจดจำรูปลักษณ์ตัวเลขได้มากน้อยเพียงใด เชื่อว่าการฝึกซ้ำ ๆ จะช่วยให้จดจำตัวเลขได้แน่นอน พร้อมแล้วก็ไปฝึกกันเลย