Tag Archives: ทบทวนกา

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวกเลขสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนฝึกใช้วงเล็บเพื่อจับกลุ่มการบวกให้เก่งขึ้น จำนวนแบบฝึกกว่า 300 ข้อ แยกเป็น 3 ไฟล์ ดาวน์โหลด ไฟล์ละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ [ฟรี] [ดาวน์โหลด] [pdf] [เฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนสามจำนวน เป็นการฝึกให้นักเรียนได้จัดกลุ่มการบวกจำนวนด้วยการกำหนดวงเล็บเพื่อค่าคำตอบของการบวก

แบบฝึกประกอบด้วยไฟล์ pdf จำนวน 3 ไฟล์ ไฟล์ละ 100 ข้อ แต่ละชุดมีเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อ

สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกไปทดสอบการบวกจำนวนสามจำนวนได้เลย

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี่

ชุดที่ 1 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2