Tag Archives: ดาวน์โหลดฟรี

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดการลากเส้นตามรอยเส้นประ ฝึกการใช้มือลากเส้นให้แม่นของน้อง ๆ วัยเริ่มขีดเขียน ไฟล์ pdf

แจกแบบฝึกสำหรับน้อง ๆ ตัวเล็กวัยหัดขีดเขียน หัดใช้กล้ามเนื้อในการจับดินจอ หนึ่งในการฝึกหัดคือการลากเส้นตามเส้นประ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกควบคุมปลายดินสอให้ลากไปตามเส้นให้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมดินสอในการเขียนตัวอักษรได้ในต่อไป

ตัวอย่างแบบฝึก 8 แบบ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างนี้

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ การคูณเลขหนึ่งหลัก ตามแม่สูตรคูณแม่ 0-9 [ดาวน์โหลดฟรีไฟล์ pdf][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดการคูณตามแม่สูตรคูณแม่ 0-9 เป็นแม่สูตรคูณพื้นฐานที่จะช่วยให้เราสามารถคูณเลขหลายหักได้ดีขึ้น ดังนั้นการฝึกเลขหลักเดียวตามแม่สูตรคูณนี้ก็จะช่วยให้เราพัฒนาการคูณของตัวเองให้ดีขึ้นไปได้

การคูณในแบบฝึกหัดนี้ได้เตรียมไว้ให้กว่า 2000 ข้อ เพื่อให้ผู้ฝึกได้ฝึกอย่างหลากหลาย รวมอยู่ในไฟล์ 10 ไฟล์ แต่ละไฟล์ประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ และมีเฉลยท้ายไฟล์

การฝึกที่ดีต้องไม่ดูเฉลยก่อนนะครับ มีเฉลยเอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องหลักจากได้ลงมือทำแล้วจะดีที่สุด

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 1

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

ตัวอย่างแบบฝึกแบบที่ 2

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

ขอให้มีความสุขกับการฝึกฝนการคูณนะครับ

แบบฝึกหัดสูตรคูณคณิตศาสตร์ เติมผลลัพธ์ของสูตรคูณที่หายไป ให้สมบูรณ์ [ฟรีดาวน์โหลด][มีเฉลยท้ายแบบฝึก]

การฝึกสูตรคูณด้วยวิธีการเขียนเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยให้สามารถจดจำได้แม่นยิ่งขึ้น แบบฝึกหัดนี้จะออกแบบมาเพื่อให้ผู้ฝึกได้หัดเติมค่าที่หายไปของสูตรคูณเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจของผู้เรียนด้วย เพราะถ้าหากลำดับของสูตรคูณที่ไม่ได้เริ่มเรียงลำดับตั้งแต่ลำดับแรก แต่เป็นการเติมลงไประหว่างกลางสูตรคูณผู้ฝึกจะเริ่มท่องใหม่เสมอ หรือเมื่อเจอโจทย์แล้วสามารถเขียนผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบลงไปได้โดยทันหรือไม่

ในแบบฝึกนี้ได้เสนอแบบฝึกที่แตกต่างกันในตำแหน่งของการเติมที่แตกต่างกันจำนวน 5 ชุดแบบฝึก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อนำไปฝึกได้ทันที

ตัวอย่างแบบฝึก

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดแบบฝึกได้ที่นี้