ontous.info แจกฟรีแบบฝึกหัดการเปรียบเทียบจำนวน เพื่อหาจำนวนที่น้อยที่สุด ในรูปแบบ PDF จำนวนข้อในแบบฝึกหัดกว่า 1000 ข้อ ดาวน์โหลดได้ฟรีเอาไปฝึกซ้อมได้เลย พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกทุกข้อเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบหลังจากตอบคำถาม

ในแบบฝึกนี้เป็นแบบฝึกการเปรียบเทียบหาจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดจากการเปรียบเทียบจำนวน 5 จำนวนเพื่อฝึกฝนความเข้าใจในการเปรียบเทียบจำนวนให้ผู้เรียนมีควมเข้าใจ ฝึกซ้ำ ๆ ในแบบฝึกจะได้มั่นใจในการหาคำตอบในเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป ตัวอย่างแบบฝึก ดาวน์โหลดแบบฝึก คลิกทีนี้เพื่อดาวนืโหลดแบบฝึกหัด