เกม ลบเลข เวอร์ชั่นง่าย และ ยาก แบบออนไลน์

การลบ (Subtraction) การลบเป็นการลดจำนวน ทำให้มีค่าน้อยลง มีประโยชน์กับตัวเลขในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย การทอนเงิน การจ่ายเงิน ซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และฝึกการลบให้คล่อง เกมการลบ (Game of Subtraction) เกมการลบออนไลน์นี้ เป็นการฝึกการลบ โดยแบ่งออกเป็น 2 เกมที่มีความยากต่างกัน การเล่นเกมจะไม่จับเวลาเพื่อให้ผู้เล่นได้มีเวลาคิด และไม่จำกัดจำนวนข้อเพื่อให้สามารถฝึกการคิดได้ไปเรื่อย ๆ แต่ผู้เล่นสามารถที่จะจำกัดจำนวนข้อในการเล่นเองได้ เกมที่ 1 จะเป็นการลบแบบง่าย โดยมีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และ จำนวนที่มาลบเป็นเลขหลักหน่วย เกมที่ 2 จะเป็นการลบแบบยาก โดยจะมีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และ จำนวนลบเป็นเลขจำนวนที่เป็นเลขหลักหน่วยถึงสิบ