Tag Archives: การลบแบบกระจายค่า

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนที่ไม่เกิน 1000 จำนวน 3 ไฟล์ [PDF] ไฟล์ละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [เฉลย] [ฟรี] ดาวน์โหลด Free

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบวกแบบมีตัวทด ของจำนวนที่ไม่เกิน 1000 จำนวน 3 ไฟล์ [PDF] ไฟล์ละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก [เฉลย] [ฟรี] ดาวน์โหลด Free

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดชุดที่ 1 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

ดาวน์โหลดชุดที่ 2 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

ดาวน์โหลดชุดที่ 3 จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดการลบเลขที่ไม่มีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 ด้วยวิธีการลบแนวตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบ PDF ฟรี จำนวน 60 ข้อต่อชุด แจกฟรีไปเลย 3 ชุด พร้อมเฉลยท้ายไฟล์

แบบฝึกหัดการลบเลขที่ไม่มีตัวทด ของจำนวนไม่เกิน 1000 ด้วยวิธีการลบแนวตั้ง ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นพื้นฐานการลบที่ควรฝึกให้เกิดความชำนาญ พร้อมเฉลยท้ายไฟล์

เป็นรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 60 ข้อ แยกเป็นไฟล์ 3 ไฟล์

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึก

แบบฝึกชุดที่ 1
แบบฝึกชุดที่ 2
แบบฝึกชุดที่ 3

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการลบด้วยวิธีการกระจาย ตัวตั้งมีค่าหลักร้อย และตัวลบมีค่าหลักร้อย ในรูปแบบโจทย์การตั้งลบ กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ ไฟล์ PDF โหลดง่าย ๆ ใช้ได้เลย

เป็นแบบฝึกคณิตศาสตร์ เหมาะกับการฝึกลบเลขแบบการกระจายค่าตามหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทบทวนความรู้ให้แน่ใจและมั่นใจด้วยการฝึกซ้ำ ๆ กับแบบฝึกกว่า 1000 ข้อ

สามารถโหลดได้ฟรีในรูปแบบไฟล์ PDF โหลด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตัวเอง ทำแบบฝึกเยอะ ๆ จะได้ทบทวนให้เกิดความเข้าใจ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ontous.info แจกฟรี แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการลบด้วยวิธีการกระจาย ตัวตั้งมีค่าหลักร้อย และตัวลบมีค่าหลักสิบ ในรูปแบบโจทย์การตั้งลบ กว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ ไฟล์ PDF โหลดง่าย ๆ ใช้ได้เลย

เป็นแบบฝึกคณิตศาสตร์ เหมาะกับการฝึกลบเลขแบบการกระจายค่าตามหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทบทวนความรู้ให้แน่ใจและมั่นใจด้วยการฝึกซ้ำ ๆ กับแบบฝึกกว่า 1000 ข้อ

สามารถโหลดได้ฟรีในรูปแบบไฟล์ PDF โหลด พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึกสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตัวเอง ทำแบบฝึกเยอะ ๆ จะได้ทบทวนให้เกิดความเข้าใจ

ตัวอย่างแบบฝึก

ดาวน์โหลดที่นี้

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฝึกหัด