ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การหาตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นหลักร้อย (เลข 3 หลัก) และมีตัวหารเป็นเลข 1-3 หลัก การหารเหลือเศษ ผลลัพธ์ที่มีเศษไม่เป็น 0 (ศูนย์) เพิ่มความยากฝึกจำนวนเยอะ ๆ หลายข้อ เป็นการทบทวนความแม่นยำของตัวเอง รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free แจกไปเลยทากกว่า 3000 ข้อ

You may also like...