ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา การวาดเข็มนาฬิกา การวาดเข็มนาฬิกา กับรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา 5 นาที จำนวนแบบฝึกกว่า 90 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปนาฬิกาใหญ่ชัดเจนดูเข้าใจง่าย ด้วยไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด download free

You may also like...