ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร การฝึกการหารของตัวเลขที่มีตัวตั้งเป็นเลขหลักสิบ และมีตัวหารเป็นเลข 1 หลัก และ เลข 2 หลัก ประกอบด้วยแบบเติมคำตอบ และ แบบแสดงวิธีการทำ รวม ๆ กว่า 2100 ข้อ มีเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี download free

You may also like...