ontous.info แจกฟรี แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา การฝึกนับเพิ่ม และ ลดเวลา แล้วทำการวาดเข็มนาฬิกาให้ถูกต้อง เป็นนาฬิกาช่วง 1 นาที รูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน จำนวนกว่า 90 ข้อ พร้อมเฉลยท้ายแบบฝึก รูปแบบไฟล์ pdf ดาวน์โหลดไฟล์ได้เลย ฟรี ดาวน์โหลด free download files

You may also like...