แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการฝึกบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10

แบบฝึกคณิตศาสาตร์ เรื่อง แบบฝึกบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่เริ่มฝึกบวกเลขใหม่ ด้วยการบวกเลขหลักเดียวที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการฝึกบวกเลขหลักหน่วยที่สามารถต่อยอดการบวกในเลขที่มีหลายหลัก และมีการทดได้ต่อไป

รายละเอียดแบบฝึกหัดประกอบด้วยแบบฝึกคณิตศาสตร์ จำนวน 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ หากต้องการเข้าเล่มมีหน้าปก ก็สามารถโหลดไปสามารถปริ้นส์เข้าเล่มได้เลย

แต่ละชุดมี 150 ข้อ เกิดจากการสุ่มอัตโนมัติจากโปรแกรม เพราะฉนั้นอาจจะมีข้อซ้ำกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย และฝึกซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ

ตัวอย่างแบบฝึก

ชุดที่ 1-10 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ผ่าน 10 ชุดแรกไปได้ บ่งบอกถึงความคล่องแคล่ว >” “<

ชุดที่ 11-20 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 21-30 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 31-40 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 41-50 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ผ่านครึ่งทางแล้ว หลังจากนี้ไปฝึกให้คล่องกันเลย

ชุดที่ 51-60 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 61-70 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 71-80 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 81-90 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 91-100 การฝึกบวกเลขหลักหน่วย

เชิญดาวน์โหลดเพื่อฝึกลูกหลานได้เลยครับ

ปลูกฝังความสม่ำเสมอ

ช่วยให้เกิดความจำอย่างยั่งยืน

Total Page Visits: 10133 - Today Page Visits: 3