แบบฝึกภาษาไทย ชุดที่ 2 เป็น แบบฝึกการจดจำตัวอักษร ด้วยการเติมตัวอักษรภาษาไทย 1-2 ตัวอักษร ในชุดลำดับภาพแทน ก-ฮ จำนวน 100 ไฟล์ดาวน์โหลด รวมทั้งสิ้น 1000 ข้อ

You may also like...