แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก และ การลบเลขที่มีตัวตั้งและตัวลบเป็นจำนวนหลักหน่วย โดยมีคำตอบของผลลัพธ์ไม่เกิน 10

แบบฝึกหัดชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดระคนที่รวมเอาการบวกและการลบ เอาไว้ในแบบฝึกชุดเดียวกัน โดยบางข้อจะเป็นเครื่องหมายบวก บางข้อจะเป็นเครื่องหมายลบ

เหมาะสำหรับผู้ที่บวก และ ลบ เลขหลักเดียวคล่องแล้ว ต้องการฝึกแบบสลับโจทย์ที่เป็นเครื่องหมายบวก และเครื่องหมายลบ เพื่อเพิ่มความยากในการทำโจทย์ให้เพิ่มมากขึ้น

แบบฝึกประกอบมีำจำนวน 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ จำนวนข้อที่เป็นการหาผลบวกและการหาผลลบนั้น เกิดจากการสุ่มด้วยโปรแกรม จึงอาจมีจำนวนข้อที่เป็นเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) ไม่เท่ากัน

เข้าใจคำชี้แจงแล้ว โหลดแบบฝึกไปฝึกกันได้เลยครับ

ชุดที่ 1-10 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ชุดที่ 11-20 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ความสม่ำเสมอช่วยในการฝึกฝน

ชุดที่ 21-30 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ชุดที่ 31-40 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ชุดที่ 41-50 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ฟ้าหลังฝนย่อมงดงาม

ชุดที่ 51-60 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ชุดที่ 61-70 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ชุดที่ 71-80 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ถึงจุดนี้แล้วปัญหาอุปสรรคจะน้อยลง เก่งมากครับ

ชุดที่ 80-91 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ชุดที่ 91-100 การบวก และการลบ ที่มีตัวตั้งและตัวกระทำไม่เกินจำนวน 10

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

Total Page Visits: 4077 - Today Page Visits: 3