แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องการลบเลขที่มีตัวตั้งและตัวลบเป็นจำนวนหลักหน่วย โดยมีคำตอบของผลลัพธ์ไม่เกิน 10

แบบฝึกคณิตศาสาตร์ เรื่อง แบบฝึกลบเลขที่มีตัวตั้ง และ ตัวลบ ไม่เกิน 9 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่เริ่มฝึกลบเลขใหม่ ด้วยการลบเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่มีตัวยืม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการฝึกลบเลขที่เป็นเลขหลายหลักต่อไป

รายละเอียดประกอบด้วยแบบฝึกหัดการลบจำนวน 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ หากต้องการเข้าเล่ม แอดมินมีหน้าปกที่โหลดไปสามารถปริ้นส์เข้าเล่มได้เลย

แต่ละชุดมี 150 ข้อ เกิดจากการสุ่มอัตโนมัติจากโปรแกรม เพราะฉนั้นอาจจะมีข้อซ้ำกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย และฝึกซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ

ชุดที่ 1-10 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

เสร็จ 10 ชุดแรกแล้วเก่งมาก

ชุดที่ 11-20 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 21-30 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 31-40 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 41-50 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

ถึงครึ่งทางของการฝึกแล้ว

ชุดที่ 51-60 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 61-70 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 71-80 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

ถึงตรงนี้แล้วสุดยอดมาก

ชุดที่ 81-90 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

ชุดที่ 91-100 แบบฝึกหัดการลบที่มีตัวตั้งและตัวลบ เป็นเลขหลักหน่วย

จำไว้ว่าความสม่ำเสมอจะช่วยให้เราแม่นยำ

โหลดเอกสารและปริ้นส์ให้เด็ก ๆ ได้ไปฝึกให้คล่องนะครับ

Total Page Visits: 5806 - Today Page Visits: 4