แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000 ประกอบด้วยแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อกับการลบของจำนวนสองจำนวนที่ ลบกันแล้วได้ผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดแบบฝึกประกอบด้วย แบบฝึก 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

ชุดที่ 1-10 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 11-20 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 21-30 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

มีความตั้งใจเป็นที่ตั้ง

ชุดที่ 31-40 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 41-50 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 51-60 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

อดทนและพยายามฝึกฝนบ่อย ๆ

ชุดที่ 61-70 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 71-80 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 81-90 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 91-100 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

แสงสว่างแห่งการฝึกฝนดีเสมอ

Total Page Visits: 3249 - Today Page Visits: 10