แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 2000

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก การลบ ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 2000 โดยโจทย์จะสลับกันระหว่างการบวก และการลบ ทำให้เกิดความยากมากขึ้น เพราะในข้อสอบหนึ่งชุดผู้ทำจะต้องคิดวิธีการที่มากขึ้น

ตัวเลขเป็นจำนวนนับที่อยู่ระห่าง 1 ถึง 1000 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มากขึ้น แสดงให้ผู้ทำแบบฝึกจะต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย เช่น การยืม การทด เป็นต้น

แบบฝึกคณิตศาสตร์ประกอบด้วย แบบฝึกคณิตศาสตร์ จำนวน 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

แบบฝึกจัดแยกเป็นชุด ชุดละ 10 ดังนี้

ชุดที่ 1-10 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ชุดที่ 11-20 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ชุดที่ 21-30 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ฝึกฝนไม่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเอง

ชุดที่ 31-40 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ชุดที่ 41-50 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ชุดที่ 51-60 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ชุดที่ 61-70 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

หิวยังกินข้าวเอง อยากชำนาญก็ต้องฝึกเอง

ชุดที่ 71-80 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ชุดที่ 81-90 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ชุดที่ 90-100 แบบฝึกคณิตศาสตร์การบวก การลบ

ยินดีด้วยทุกครั้งที่เริ่มฝึก

Total Page Visits: 3237 - Today Page Visits: 2