แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000 ประด้วยแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบวกของจำนวนสองจำนวนที่ บวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดแบบฝึกประกอบด้วย แบบฝึก 100 ชุด ชุดละ 150 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

ชุดที่ 1-10 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 11-20 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 21-30 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 31-40 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ฝึกอย่างสม่ำเสมอ

ชุดที่ 41-50 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 51-60 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 61-70 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 71-80 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 81-90 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ชุดที่ 91-100 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ของตัวเลข สองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000

ฝึกฝนให้ชำนาญ

Total Page Visits: 2674 - Today Page Visits: 2