แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก ตัวเลข สองจำนวนที่มีเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 100 (หนึ่งร้อย) ประกอบด้วยแบบฝึกจำนวน 100 ชุด ที่มีความแตกต่างกัน ตามแต่ละชุดุดละ 150 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึก

สามารถโหลดชุดแบบฝึกทั้ง 100 ชุดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ชุดที่ 1-10 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

ชุดที่ 11-20 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

ฝึกให้สม่ำเสมอ

ชุดที่ 21-30 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

ชุดที่ 31-40 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

ฝึกบ่อย ๆ

ชุดที่ 41-50 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

ชุดที่ 51-60 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

ชุดที่ 61-70 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

หมั่นทบทวน

ชุดที่ 71-80 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

ชุดที่ 81-90 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

ชุดที่ 91-100 แบบฝึกคณิตศาสตร์ การบวก เลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100

จงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

Total Page Visits: 9846 - Today Page Visits: 4