แจกฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร รูปแบบไฟล์ PDF มีเฉลยท้ายแบบฝึก [pdf][free][download][ฟรี][ดาวน์โหลด][เฉลย] เป็นการแปลงหน่วยเซนติเมตรเป็นหน่วยเมตร และเมตรเป็นเซนติเมตร ระดับที่มีความยากเพิ่มขึ้นกับตัวเลขที่มีจำนวนหลายหลัก และเป็นตัวเลขไม่ลงตัว

You may also like...