แก้ปัญหาไวรัส iframe Brenz.pl/rc/ ที่สร้างความวุ่นวายให้กับไฟล์ HTML ด้วยการตัดคำสั่งให้สั้นลง